התוכנית השנתית

טופס הרשמה

וטופס הצהרת בריאות

מישוט במושבה

לפרטים והרשמה: מזכירות – 04-6297000

לפרטים והרשמה: עמותת הגדעונים – כרמלה/ציפי 04-6398811
 לתוכנית  לתוכנית
 

ספורט

מחול

מוסיקה

אמנות והעשרה

תרבות

תרבות יהודית

גיל הרך

נוער

אזרחים ותיקים

מוזיאון העליה השניה

פורום נשים

ספריה

המועצה המקומית