המשרד לאזרחים ותיקים

לשכת המנהל הכללי

המשרד לאזרחים ותיקים, רח' קפלן 3, הקריה, ירושלים 91919 , טל: 02-6547022 , פקס: 02-6547034

_______________________________________________________________________

3 Kaplan St., Hakirya, Jerusalem 91919, Israel, Tel: 972-2-6547022 Fax: 972-2-6547034

http://www.vatikim.gov.il

ירושלים, כ"א אדר, תשע"ג

3 מרץ, 2013

הנדון: השקת מועדון הצרכנות "ותיקים ונהנים"

אנו שמחים להודיעך כי המשרד לאזרחים ותיקים משיק בימים אלה את מועדון "ותיקים ונהנים" -

מועדון צרכנות ותכנית הטבות שיקדם מתן הנחות לאזרחים ותיקים בתחומים שונים, על מנת לתת

מענה צרכני מקיף לאוכלוסייה מגוונת זו.

על אף גודלה היחסי והמספרי המשמעותי של אוכלוסיית האזרחים הותיקים, הפוטנציאל הצרכני

הגלום באוכלוסייה זו טרם בא לידי מימוש. פעילות המועדון תהא ברמה הארצית אך במקביל גם

ברמה מקומית, לאחר מיפוי וצירוף בתי עסק מקומיים ברשות.

כל אזרח ותיק הינו חבר מועדון הצרכנות "ותיקים ונהנים" מכח היותו אזרח ותיק. על מנת לממש

את ההטבות הניתנות על-ידי המועדון נדרשת הרשמה קצרה , ללא תשלום, באתר המועדון

* או במוקד הטלפוני 8840 www.8840.co.il

בימים אלה הושק קמפיין שמטרתו לעודד הרשמה של אזרחים ותיקים למועדון זה. על מנת

שקמפיין זה יהיה אפקטיבי, ישנה חשיבות מכרעת לפרסומו ולחשיפתו הרחבה בקרב הציבור.

הצלחת המועדון תביא להוזלה במוצרים ושירותים אותם צורכים האזרחים הוותיקים מדי יום,

ותאפשר את שיפור רווחתם האישית והגדלת הכנסתם הפנויה באופן משמעותי.

אודה לך על העמדת האמצעים שברשותך ובכלל זה העיתונות המקומית, אתרי האינטרנט, דיוור

ישיר וכיו"ב, להבאת העניין לידיעת ציבור האזרחים הוותיקים והזמנתו להירשם למועדון.

איש הקשר לקידום נושא זה במשרד לאזרחים ותיקים הינו מר אייל אליעזר, עוזר המנכ"ל, בטלפון

EyalE@pmo.gov.il 050-2104875 או במייל .

אודה להירתמותך למען מטרה חשובה זו.

 

בברכה,

אהרון אזולאי

המנהל הכללי
 
 

 

 

 

 

ספורט

מחול

מוסיקה

אמנות והעשרה

תרבות

תרבות יהודית

גיל הרך

נוער

אזרחים ותיקים

מוזיאון העליה השניה

פורום נשים

ספריה

המועצה המקומית